Το Όνομά Σου - Ιφιγένεια Karaoke by Ennea Ogdoa Official Release

2020-05-17

Music: Terry Gontikakis Lyrics: Eleni Giannatsoulia.

Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Χρήστο Σιταρίδη για την εκτέλεση του πιανιστικού μέρους στο Karaoke. 

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Studio "Utopia" και στο Studio του Χρήστου Σιταρίδη.