Στην καρδιά (MAD VMA Vesrion) Karaoke By Ennea Ogdoa Official Release

2020-05-17

Στην καρδιά (MAD VMA Vesrion) - Karaoke By Ennea Ogdoa Official Release


Μουσική & Στίχοι: Ανδρέας Κομπόσης.

Μίξη/Video Editing: Κουσβίδης Νίκος/Studio "Utopia".